wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków