dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych