Wydatki bieżące, w tym remonty w placówkach oświatowych