Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej