Świadczenie zdrowotne dla mieszkańców miasta( szczepienia i profilaktyka i leczenie stomatologiczne)