Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej