Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta (szczepienia i profilaktyka i leczenie stomatologiczne)