Opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku