Zadania realizowane przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki organizacyjne miasta