Opłacenie składek za uczniów placówek oświatowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych