Dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej