ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne oraz uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych