wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych