Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa