Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagrody