Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego