wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców z przeznaczeniem na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”,