wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości