wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych