wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” z przeznaczeniem na budowę dwóch budynków wielorodzinnych (84 mieszkania) przy ul. Składowej 24.