dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa