utrzymanie zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości