Funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie