Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej