Kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa