Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej