Dokończenie prac związanych z rozbudową izby pożegnań wraz z infrastrukturą