Zadania z zakresu geodezji i kartografii – utrzymanie stanowisk pracy