Inwestycje związane głównie z rozbudową budynku kaplicy o funkcję izby pożegnań z chłodnią na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka