wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej