Sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (280.000,00 zł), wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym (10.000,00 zł) oraz wydatki związane z patrolami rowerowymi (10.000,00 zł)