Finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej