zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych