usługi informatyczne, zakup urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek