opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu