wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta