wydatki związane z funkcjonowanie urzędu miasta, w tym wynagrodzenia