Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych