Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  14.02.2023

Aktywiści apelują do wojewody i prokuratora ws. Górek Czechowskich

Udostępnij

Poznaliśmy już wyrok ws. Górek Czechowskich. Nie jest on po myśli aktywistów. Zapowiadają masową wysyłkę listów do prokuratora i wojewody. Zachęcają w nich, by ci złożyli kasację od niekorzystnego wyroku.

16 stycznia, Wojewódzki Sąd Administracyjny po raz trzeci rozpatrywał sprawę dot. Górek Czechowskich. Chodzi o unieważnienie części studium dla tego terenu. Skargę na ten dokument złożył wojewoda, wskazując, że nie chroni ona odpowiedni przyrody i faworyzuje dewelopera. Zdaniem sądu wojewoda nie ma racji. WSA podkreślił jednak, że o rozstrzygnięciu zadecydował we wcześniejszych wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny.

Teraz, za pomocą internetu i poczty pantoflowej, aktywiści namawiają do wysyłania pism do wojewody i prokuratury. Chodzi o namówienie urzędników, by ci zaskarżyli niekorzystne rozstrzygnięcie. Jak wskazują organizatorzy: „Wyroki skazujące Górki na zniszczenie możliwe były dzięki ich bierności i wstrzymaniu się od odpowiedzi na bałamutne pisma procesowe prezydenckiego prawnika”. Ich zdaniem brak zaskarżenia obecnego rozstrzygnięcia to wyrok na Górki Czechowskie. Zabudowa blokami miałaby niekorzystnie wpłynąć na zamieszkujące dolinę florę i faunę, w szczególności objętego ochroną chomika europejskiego.

Apel organizatorów można wysyłać m.in. mailem na adresy: [email protected], [email protected], [email protected].

Poniżej treść apelu aktywistów

Sz. P. Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski

Prokuratura Krajowa

Zwracam się do was, jako do stron postępowania, z apelem o złożenie kasacji od wyroku WSA w Lublinie z dn. 16.01.2023 dotyczącego zgodności z prawem uchwalonego 01.07.2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków i Zagospodarowania Przestrzennego Lublina w zakresie wyznaczenia zabudowy mieszkaniowej w obszarze Górek Czechowskich.

Ostatni wyrok WSA, jak i wcześniejsze rozstrzygnięcie NSA, oparte zostało o fałszywe tezy z wystąpień procesowych składanych w imieniu Miasta Lublin, które w trakcie postępowania nie spotkały się z adekwatną odpowiedzią Stron.

Jedna z przywołanych przez WSA przesłanek, głosi, ze tereny przeznaczone pod zabudowę nie posiadają istotnych walorów przyrodniczych.

Teza ta w sposób drastyczny mija się z prawdą w świetle wiedzy naukowej zawartej m.in. w wykonanym w ramach prac nad Studium opracowaniu ekofizjograficznym („Ekofizjografia podstawowa” jak i szczegółowej, interdyscyplinarnej inwentaryzacji przyrodniczej z lat 2018-2019. Z ww. opracowań wynika, że tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową stanowią m.in. ważne siedlisko licznej populacji chomika europejskiego – gatunku objętego ochroną gatunkową, chronionego przez Konwencję Berneńską, gatunku skrajnie zagrożonego wyginięciem, wymagającego czynnej ochrony.

Autorzy inwentaryzacji przyrodniczej dużym fragmentom wysoczyzn, które w uchwalonym Studium przeznaczono pod zabudowę, nadali wysoką rangę 4 i 5 w pięciostopniowej skali pod względem botanicznym, pod względem występowania rzadkich gatunków gadów, motyli i pozostałych bezkręgowców. Na terenach wskazanych pod zabudowę oznaczono w inwentaryzacji wiele stanowisk chronionych, rzadkich oraz zagrożonych gatunków i zbiorowisk roślinnych. Zabudowę tych fragmentów wprost uznano za zagrożenie. Wnioski z inwentaryzacji występowania ptaków wskazywały na ważną wartość ornitologiczną (niemal 100 gatunków chronionych) i konieczność ochrony CAŁEGO obszaru Poligonu, z uwagi na różnorodność siedlisk i rozległe tereny wolne od zabudowy, sprzyjające przetrwaniu rzadkiej awifauny. Zarysowano również przewidywane skutki fragmentacji, zwartego dziś, środowiska ptaków, przewidując zanik gatunków rzadkich i przejęcie terenu przez gatunki pospolite.

Druga przesłanką na którą powołał się Sąd, było właściwe wyważenie interesu społecznego, na co dowodem miałoby być poparcie społeczne dla zabudowy Górek wyrażone rzekomo w uwagach do Studium. Teza te opiera się jednak na całkowitym zignorowaniu wyników referendum lokalnego z 7.04.2019, w którym 67% głosujących odrzuciło projekt zabudowy części Górek Czechowskich. Referendum, pierwsze w historii Lublina, mimo iż w postępowaniu planistycznym nie mogło mieć charakteru wiążącego, dało jednoznaczny obraz rozkładu opinii publicznej. Zachowanie Górek Wolnych od zabudowy, w myśl wieloletniej tradycji urbanistycznej, było również jedną z rekomendacji Panelu Obywatelskiego, zorganizowanego przez Prezydenta w celu wypracowania rozwiązań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Jedna odpowiedź do “Aktywiści apelują do wojewody i prokuratora ws. Górek Czechowskich”

  1. kronikidewelorozwoju pisze:

    Haha, nie P0 to obsada UW została zmieniona na przyjazną dewelo-rozwojowi, żeby teraz dawała P0słuch głosom aktywistów z „plebsu”. P0zostaje jeszcze kwestia jak zreaktywować ekonomiczny sens geszeftu 700-lecia w obliczu załamania sprzedaży kurników, bo na ten problem nawet najbardziej dewelo-przyjazny wojewoda nic nie P0radzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

4 minuty czytania

05.04.2024

Na ulicy i na Facebooku. Ostatnie godziny przed ciszą wyborczą

Jedni korzystali z ostatnich zaproszeń do radiowego studia, inni przekonywali…

5 minuty czytania

05.04.2024

Kto krytykuje, temu ban. Czego już nie ma na Facebooku prezydenta Żuka

Im bliżej wyborów, tym więcej lukru w mediach społecznościowych. Krzysztof…

5 minuty czytania

04.04.2024

Deweloper zagrodził wąwóz ESOCH. Zgodę na płot wydało miasto

Mieszkańcy Czechowa stracili dostęp do zielonego wąwozu. Deweloper ogrodził go…

5 minuty czytania

03.04.2024

Molestowanie w podstawówce? Kurator i wojewoda chcą zawieszenia dyrektorki. Wójt jej broni

W Szkole Podstawowej w Miłocinie miało dochodzić do molestowania uczniów.…

8 minuty czytania

20.03.2024

Kilkanaście lat pracy, a na koncie najniższa krajowa. MOPR Lublin znów protestuje. „Dla prezydenta Żuka nie istniejemy”

Kobieta, pracownik socjalny, 16-letni staż pracy. Zarobki? Najniższa krajowa. Nie…

4 minuty czytania

09.03.2024

Wyborczy śmietnik 2024. Czas start!

Od kilku dni odbieramy telefony kandydatów Komitetu Wyborczego PiS, którzy…

6 minuty czytania

21.02.2024

„W” czyli wycinka. Ratusz obiecuje, że na ul. Wallenroda wytnie jednak mniej

Kilka dni temu pisaliśmy o planach wycinek kilkunastu dużych drzew…

2 minuty czytania

18.02.2024

Halo, robiła pani przelew? Jak cyberprzestępcy podszywają się pod banki

Cyberprzestępcy coraz częściej podszywają się pod banki. Jeden błąd i…