Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  14.02.2023

Aktywiści apelują do wojewody i prokuratora ws. Górek Czechowskich

Udostępnij

Poznaliśmy już wyrok ws. Górek Czechowskich. Nie jest on po myśli aktywistów. Zapowiadają masową wysyłkę listów do prokuratora i wojewody. Zachęcają w nich, by ci złożyli kasację od niekorzystnego wyroku.

16 stycznia, Wojewódzki Sąd Administracyjny po raz trzeci rozpatrywał sprawę dot. Górek Czechowskich. Chodzi o unieważnienie części studium dla tego terenu. Skargę na ten dokument złożył wojewoda, wskazując, że nie chroni ona odpowiedni przyrody i faworyzuje dewelopera. Zdaniem sądu wojewoda nie ma racji. WSA podkreślił jednak, że o rozstrzygnięciu zadecydował we wcześniejszych wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny.

Teraz, za pomocą internetu i poczty pantoflowej, aktywiści namawiają do wysyłania pism do wojewody i prokuratury. Chodzi o namówienie urzędników, by ci zaskarżyli niekorzystne rozstrzygnięcie. Jak wskazują organizatorzy: „Wyroki skazujące Górki na zniszczenie możliwe były dzięki ich bierności i wstrzymaniu się od odpowiedzi na bałamutne pisma procesowe prezydenckiego prawnika”. Ich zdaniem brak zaskarżenia obecnego rozstrzygnięcia to wyrok na Górki Czechowskie. Zabudowa blokami miałaby niekorzystnie wpłynąć na zamieszkujące dolinę florę i faunę, w szczególności objętego ochroną chomika europejskiego.

Apel organizatorów można wysyłać m.in. mailem na adresy: biuro.podawcze.pk@prokuratura.gov.pl, wojewoda@lublin.uw.gov.pl, sekretariat@lublin.uw.gov.pl.

Poniżej treść apelu aktywistów

Sz. P. Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski

Prokuratura Krajowa

Zwracam się do was, jako do stron postępowania, z apelem o złożenie kasacji od wyroku WSA w Lublinie z dn. 16.01.2023 dotyczącego zgodności z prawem uchwalonego 01.07.2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków i Zagospodarowania Przestrzennego Lublina w zakresie wyznaczenia zabudowy mieszkaniowej w obszarze Górek Czechowskich.

Ostatni wyrok WSA, jak i wcześniejsze rozstrzygnięcie NSA, oparte zostało o fałszywe tezy z wystąpień procesowych składanych w imieniu Miasta Lublin, które w trakcie postępowania nie spotkały się z adekwatną odpowiedzią Stron.

Jedna z przywołanych przez WSA przesłanek, głosi, ze tereny przeznaczone pod zabudowę nie posiadają istotnych walorów przyrodniczych.

Teza ta w sposób drastyczny mija się z prawdą w świetle wiedzy naukowej zawartej m.in. w wykonanym w ramach prac nad Studium opracowaniu ekofizjograficznym („Ekofizjografia podstawowa” jak i szczegółowej, interdyscyplinarnej inwentaryzacji przyrodniczej z lat 2018-2019. Z ww. opracowań wynika, że tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową stanowią m.in. ważne siedlisko licznej populacji chomika europejskiego – gatunku objętego ochroną gatunkową, chronionego przez Konwencję Berneńską, gatunku skrajnie zagrożonego wyginięciem, wymagającego czynnej ochrony.

Autorzy inwentaryzacji przyrodniczej dużym fragmentom wysoczyzn, które w uchwalonym Studium przeznaczono pod zabudowę, nadali wysoką rangę 4 i 5 w pięciostopniowej skali pod względem botanicznym, pod względem występowania rzadkich gatunków gadów, motyli i pozostałych bezkręgowców. Na terenach wskazanych pod zabudowę oznaczono w inwentaryzacji wiele stanowisk chronionych, rzadkich oraz zagrożonych gatunków i zbiorowisk roślinnych. Zabudowę tych fragmentów wprost uznano za zagrożenie. Wnioski z inwentaryzacji występowania ptaków wskazywały na ważną wartość ornitologiczną (niemal 100 gatunków chronionych) i konieczność ochrony CAŁEGO obszaru Poligonu, z uwagi na różnorodność siedlisk i rozległe tereny wolne od zabudowy, sprzyjające przetrwaniu rzadkiej awifauny. Zarysowano również przewidywane skutki fragmentacji, zwartego dziś, środowiska ptaków, przewidując zanik gatunków rzadkich i przejęcie terenu przez gatunki pospolite.

Druga przesłanką na którą powołał się Sąd, było właściwe wyważenie interesu społecznego, na co dowodem miałoby być poparcie społeczne dla zabudowy Górek wyrażone rzekomo w uwagach do Studium. Teza te opiera się jednak na całkowitym zignorowaniu wyników referendum lokalnego z 7.04.2019, w którym 67% głosujących odrzuciło projekt zabudowy części Górek Czechowskich. Referendum, pierwsze w historii Lublina, mimo iż w postępowaniu planistycznym nie mogło mieć charakteru wiążącego, dało jednoznaczny obraz rozkładu opinii publicznej. Zachowanie Górek Wolnych od zabudowy, w myśl wieloletniej tradycji urbanistycznej, było również jedną z rekomendacji Panelu Obywatelskiego, zorganizowanego przez Prezydenta w celu wypracowania rozwiązań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Jedna odpowiedź do “Aktywiści apelują do wojewody i prokuratora ws. Górek Czechowskich”

  1. kronikidewelorozwoju pisze:

    Haha, nie P0 to obsada UW została zmieniona na przyjazną dewelo-rozwojowi, żeby teraz dawała P0słuch głosom aktywistów z „plebsu”. P0zostaje jeszcze kwestia jak zreaktywować ekonomiczny sens geszeftu 700-lecia w obliczu załamania sprzedaży kurników, bo na ten problem nawet najbardziej dewelo-przyjazny wojewoda nic nie P0radzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły

4 minuty czytania

19.09.2023

IPN chce znaleźć wszystkich pogrzebanych na górkach czechowskich

Wyniki dotychczasowych badań, zdjęcia wykopanych kości i bukiet czerwonych róż…

3 minuty czytania

10.09.2023

Mieszkańcy dopięli swego. Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby ma nowy zarząd

O posadę w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby ubiegało się 11 osób. Znalazło się…

7 minuty czytania

02.09.2023

Mieli zablokować dworzec, ale nie chcieli psuć ludziom wakacji

We wtorek, 29 sierpnia, taksówkarze mieli zablokować dworzec, ale na razie zrezygnowali…

5 minuty czytania

17.08.2023

Czynsz dobił Akademię Kreatywności. „Przyjdźcie się pożegnać”

Wyremontowała zrujnowany lokal i zaprosiła do niego sąsiadów. Teraz musi się…

16 minuty czytania

15.08.2023

Ewa Leonowicz: Przemocowi dyrektorzy i urzędniczy beton są silni tylko naszym strachem

– Oświata w Lublinie stworzyła jakiś przedziwny układ wzajemnych zależności, w których nikomu…

3 minuty czytania

11.08.2023

Arena Lublin: ci, którzy mieli się na nią ewakuować, pojechali gdzie indziej

Pusto, cicho, spokojnie, bez ścisku i pośpiechu. Arena Lublin, która…

3 minuty czytania

09.08.2023

Była oddaną nauczycielką. Dziś mieszka w ruinie

Pani Elżbieta mieszka w zrujnowanym domu bez ogrzewania, prądu i kanalizacji. Jej…

4 minuty czytania

08.08.2023

Pełnomocnik KOD chce wyłączenia dwóch sędziów z orzekania o pomniku Lecha Kaczyńskiego

Już wiadomo, że nie będzie szybkiego rozstrzygnięcia sprawy mieszkańców, przedsiębiorcy…