Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  20.04.2023

820 tys. zł za straszenie klientów. UOKiK ukarał zarządcę parkingu przy galerii handlowej Plaza

Udostępnij

Ponad 820 tys. zł musi zapłacić APCOA Parking Polska. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał firmę za ograniczanie klientom składania reklamacji i straszenie ich dodatkowymi kosztami.

APCOA jest operatorem kilku parkingów na terenie Lublina: przy CHR Plaza na ul. Lipowej, przy MOSiR (Aleje Zygmuntowskie 4) i markecie Lidl przy ul. Grabskiego.

Tam gdzie wjazd na parking ogranicza szlaban – sprawa jest prosta. By go otworzyć kierowca musi pobrać bilet. Za postój auta płaci tylko wtedy gdy przekroczy darmowy czas parkowania.

Ale wystarczyło zostawić samochód pod supermarketem, by po zakupach na nieuważnego kierowcę czekał mandat za brak biletu za szybą. Koszt? 95 złotych. Teoretycznie sprawa była do odkręcenia, ale łatwe to nie było.

Klienci, którzy otrzymali wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej z uwagi na niepobranie biletu, mogą w ciągu 7 dni złożyć pisemne odwołanie na podany na wezwaniu adres e-mail bądź adres pocztowy spółki z załączeniem kopii paragonu potwierdzającego zakupy. Po rozpatrzeniu takiego odwołania, w uzasadnionych przypadkach opłata dodatkowa jest anulowanazapewniała Jeannette Fudała ze spółki APCOA na łamach beskidzka24.pl. Lokalny portal opisywał te praktyki już w lutym 2019 r. Wielu klientów nabierało się na to, że szlaban przy wjeździe na parking Lidla w Bielsku-Białej był zwykle podniesiony.

Fudała nie chciała zdradzić dziennikarzom ile kierowców ściga APCOA Parking Polska. – Nie udostępniamy informacji dotyczących ilości wystawionych wezwań za parkowanie bez ważnego biletu na poszczególnych parkingach. 

Klient, który złożył reklamację poprzez stronę internetową lub pocztą tradycyjną, w odpowiedzi otrzymywał pismo z adnotacją, że jeśli nie zapłaci wskazanej kwoty, „poniesie koszty windykacji i postępowania egzekucyjnego”. 

To niedozwolone praktyki – stwierdza tymczasem UOKiK. Spółka musiałaby najpierw skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a dopiero w dalszej kolejności – do komornika. Co więcej, na każdym z tych etapów konsumenci mogli zostać zwolnieni z ponoszenia dodatkowych kosztów.

Procedura reklamacyjna nie może ograniczać uprawnień konsumentów. To oni, a nie przedsiębiorca, powinni mieć możliwość wyboru preferowanego sposobu składania reklamacji. Co więcej, informacje przekazywane przez spółkę powinny być prawdziwe i kompletne. Gdyby konsumenci nie zostali wprowadzeni w błąd, mogliby zdecydować o zasadności dalszego dochodzenia swoich praw czy podjęcia obrony przed sądem – tłumaczy Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Decyzja nie jest prawomocna, APCOA może się od niej odwołać. Na nasze pytania w tej sprawie spółka nie odpowiedziała.

Co ważne, po uprawomocnieniu decyzji UOKIK, ukarani mandatami klienci będą mogli dochodzić swoich praw w sądzie.

UOKiK przygląda się jeszcze praktykom dwóch innych firm: Europarku i AtParku. Ta pierwsza w Lublinie zarządza parkingami m.in. przy Hali Globus, Słonecznym Wrotkowie oraz Szpitalu Neuropsychiatrycznym przy Abramowickiej.

UOKiK przypomina o najważniejszych zasadach dotyczących płatności za parkowanie:

  1. Od 1 stycznia czas w jakim przedsiębiorca musi udzielić odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni. Po tym okresie reklamacja uznana jest za zasadną.
  2. Przepisy nie precyzują formy złożenia reklamacji, możesz to zrobić np. za pomocą udostępnionego formularza, listownie na adres siedziby, mailowo czy osobiście. Przedsiębiorca ma obowiązek uwzględnić każdy rodzaj zgłoszenia, który do niego wpłynął.
  3. Wjeżdżając na parking powinieneś wiedzieć ile zapłacisz za usługę parkowania, cena powinna być uwidoczniona w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.
  4. Urząd nie kwestionuje wprowadzenia wymogu pobierania biletu na parkingach przed sklepami, o ile konsumenci są o tym należycie informowani.
  5. W sprawach indywidualnych skontaktuj się z miejskim lub powiatowym rzecznikiem konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *