Wesprzyj Kontakt

2 minuty czytania  •  20.10.2022

725 wniosków do przyszłorocznego budżetu

Udostępnij

24 z 31 radnych złożyło wnioski do budżetu miasta Lublin. Radni złożyli 725 propozycji inwestycji, które mogą zostać sfinansowane z miejskich pieniędzy w przyszłym roku. Wśród nich 571 dotyczy obszaru infrastruktury, 81 usług, 39 obejmuje sport i rekreację.

Stanisław Kieroński (złożył 22 wnioski) z Klubu Prezydenta Krzysztofa Żuka wnioskuje o montaż windy osobowej w lubelskim ratuszu. Radny wnioskował o to już w czerwcu, argumentując, że pomoże ona niepełnosprawnym w poruszaniu się. Miasto nie wyraziło wtedy na to zgody. Kieroński zwrócił się do Ratusza także z prośbą o remont ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od ul. Zana do Głębokiej. Ta inwestycja planowana jest już od wielu lat. Koszt przebudowy oszacowano na 120 mln zł.

Monika Orzechowska (26 wniosków) z KPKŻ wnioskowała m.in. o zagospodarowanie terenu zielonego przy Arenie Lublin. Chodzi o wykonanie nasadzeń drzew i kwiatów oraz o ustawienie ławek w tej okolicy. W poprzednim roku miasto nasadziło w pasie drogowym przy Arenie 86 dereni białych i 76 lilaków.

Z kolei jeden z wniosków Jadwigi Mach z KPKŻ (26 wniosków) dotyczy budowy parku linowego i skweru przy ul. Altanowej.

Radny Marcin Jakóbczyk (26 wniosków) z klubu Prawa i Sprawiedliwości zaproponował np. zlokalizowanie ogólnodostępnej toalety na Starym Mieście. Swój wniosek tłumaczy tym, że dostęp do toalety w Trybunale Koronnym jest ograniczony godzinowo, a korzystanie z restauracyjnych toalet na Starym Mieście jest ograniczone tylko dla ich gości.

Maja Zaborowska (15 wniosków) z KPKŻ prosi o dofinansowanie leczenia niepłodności metodą in vitro. Radna wnioskowała także o rewitalizację Parku Bronowickiego, którego będą dotyczyć rozpoczynające się konsultacje społeczne. Potrwają one od 19 października do 2 listopada.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Pakuła (17 wniosków) z KPKŻ wnioskował np. o zwiększenie rezerwy celowej dla rad dzielnic o kwotę 30 tys. złotych, czyli do 200 tys. złotych. Natomiast radny Piotr Popiel z klubu radnych PiS wnioskował o zwiększenie rezerwy do 250 tys. zł.

O przeznaczenie 4 mln zł na dofinansowanie żużlowego Motoru zwrócili się: Adam Osiński (w sumie złożył 10 wniosków), Marcin Nowak (15 wniosków), Magdalena Kamińska (15 wniosków) i Anna Ryfka (64 wnioski) – wszyscy z Klubu Prezydenta Krzysztofa Żuka.

7 z 31 radnych nie złożyło swoich wniosków budżetowych. Są to: Zbigniew Ławniczak, Tomasz Pitucha, Robert Derewenda i Piotr Breś z klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Eżbieta Dados, Grzegorz Lubaś i Zbigniew Targoński z Klubu Prezydenta Krzysztofa Żuka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane artykuły