Wesprzyj Kontakt

3 minuty czytania  •  07.02.2021

30 mln zł na utworzenie szpitala tymczasowego w Targach Lublin. Do tej pory było 8 pacjentów.

Udostępnij

Radny miasta Lublin Stanisław Brzozowski (klub radnych PiS) zapytał o koszty utworzenia i funkcjonowania szpitala tymczasowego na terenie Targów Lublin. Koszty duże, a pacjentów mało.

Prawie 30 mln zł kosztowało utworzenia i utrzymanie (do końca stycznia) szpitala tymczasowego na terenie Targów Lublin. Poznaliśmy dokładne kwoty dzięki zapytaniu lubelskiego radnego Stanisława Brzozowskiego.

Prawie 30 mln zł do końca stycznia

– Koszt adaptacji Targów Lublin S.A. na szpital tymczasowy wyniósł 17,7 mln zł. Koszty całkowite poniesione do dnia 25.01.2021 wyniosły 29,5 mln zł i obejmują koszt adaptacji, czynsze za najem, zakup wyposażenia i jego ubezpieczenie oraz bieżące opłaty – informuje Agnieszka Strzępka, rzeczniczka prasowa Wojewody Lubelskiego, w odpowiedzi na pytania radnego Brzozowskiego.

Nie wiadomo, czy powyższa kwota obejmuje też wynagrodzenie personelu medycznego, które zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia jest powiększone o 100%.

Koszty przystosowania na potrzeby szpitala zostały sfinansowane przez rząd ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Natomiast sam szpital tymczasowy administracyjnie podlega pod SPSK nr 1 w Lublinie.

W szpitalu leczyło się 8 pacjentów…

Radny chciał ustalić, ile osób skorzystało ze szpitala tymczasowego. W tym celu wysłał pytania do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, który nadzoruje jego działalność. 2 lutego radny otrzymał odpowiedź ze szpitala.

– Dotychczas w Szpitalu Tymczasowym leczonych było / jest 8 pacjentów. Dziś na oddziale przebywają 3 osoby (w ostatnich kilku dniach były 3 wypisy oraz przyjęto dwóch pacjentów). Nie odnotowano żadnego zgonu.
Pobory personelu lekarskiego i pielęgniarskiego są wyższe niż w innych
szpitalach – chodzi tu przede wszystkim o personel anestezjologiczny.
Nie dysponujemy danymi procentowymi odnośnie poziomu wynagrodzenia w Szpitalu Tymczasowym względem innych szpitali
– odpowiada Anna Guzowska, rzecznik prasowy SPSK Nr 1 w Lublinie.

Trudne warunki przyjęcia

Być może powodem niskiej liczby pacjentów są warunki przyjęcia do szpitala. Są nimi:

a) wydruk dodatniego wynik RT-PCR lub antygenowego rekomendowanego przez MZ i GIS, nie wcześniej niż 10 dni przed przyjęciem;

b) RTG klatki piersiowej lub TK wykonane w ostatnich 5 dniach;

c) uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem ST;

d) brak ostrych lub przewlekłych stanów klinicznych/chorób współistniejących wymagających postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania ST.

Ponadto kryteriami wykluczającymi przyjęcie pacjenta są:
a) saturacja krwi tętniczej tlenem <92% na powietrzu atmosferycznym i <94% na tlenoterapii biernej (FiO2 40%);
b) ostre i przewlekłe stany kliniczne/choroby współistniejące wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych,
wykraczających poza zakres działania ST;
c) niestabilność krążeniowo-oddechowa uniemożliwiająca transport pacjenta wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa;
d) aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna i ostre psychozy;
e) stan upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami;
f) zaawansowane zespoły otępienne;
g) współistniejące wybrane choroby zakaźne i stwierdzane patogeny alarmowe, stanowiące zagrożenie dla innych pacjentów / wymagające izolacji indywidualnej;
h) nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności;
i) chorzy pozostający w opiece paliatywnej z powodu choroby terminalnej, niezależnie od etiologii;
j) ciężarne bez względu na stan zaawansowania ciąży.

Chory przyjmowany do szpitala tymczasowego musi spełniać wszystkie kryteria przyjęcia określone wyżej i nie spełniać żadnego kryterium wykluczającego określonego.

Szpital tymczasowy w Targach Lublin ma działać co najmniej do czerwca. Umowy na funkcjonowanie szpitala zostały podpisane do dnia 4 czerwca br.

fot. Katarzyna Link LUW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *