Rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych